શયન અવસ્થામાં બિરાજમાન છે માં હિંગળાજ જે બધા જ ભક્તોની મનોકામના પૂર્ણ કરે છે…

આપણા દેશમાં એવા ઘણા મંદિરો આવેલા છે.કે જે તેમના રહસ્યોથી ઓળખાતા હોય છે. તેવા જ મંદિરની આજે આપણે વાત કરીશું.  આ કાળાસર ગામમાં હિંગળાજ માતાનું મંદિર આવેલું છે.

આ મંદિરમાં દર્શન કરવા માટે એક નાનકડો પહાડ પણ ચડવો પડે છે. આ મંદિર માં હિંગળાજ માતાની મૂર્તિ સિવાય બીજા પણ માતાજી અને ભગવાનની મૂર્તિ નું પણ સ્થાપન કરવામાં આવેલું છે.

આ હિંગળાજ માતાની મૂર્તિના દર્શન કરવા ગુફામાંથી જવું પડે છે. આ મંદિરમાં શયનમાં મૂર્તિ બિરાજમાન છે.આ મૂર્તિના દર્શન કરવાથી બધા ભક્તોના દુઃખ દૂર થઇ જાય છે. અને એવું પણ માનવામાં આવે છે કે

આ હિંગળાજ માતાની મૂર્તિ પહાડોની વચ્ચેથી નીકળી હોય એવું અહીંના લોકોનું કહેવું છે. આ મંદિરમાં બહુ દુરદુરથી ભક્તો દર્શન કરવા માટે આવે છે અને બધા ભક્તોની મનોકામના પણ પૂર્ણ થાય છે.

આ મંદિરમાં માતાજી શયન અવસ્થામાં હોવાથી ત્યાં દર્શન કરવા માટે ભારે ભક્તોની ભીડ જામે છે.આ મંદિરમાં જે ભક્તો શ્રધ્ધાથી દર્શને આવે છે. તેમના બધા જ દુઃખ હિંગળાજવાળા માતાજી હરિ લે છે. આ મંદિરમાં અનેક રહસ્યો પણ છુપાયેલા છે. તેથી બધા જ ભક્તોની મનોકામના પૂર્ણ થાય છે.

pinal patel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *