માં મોગલના દ્વારે જેટલા પણ ભક્તો માથું ટેકવા આવે છે તે બધા જ ભક્તોના દુ:ખો દૂર કરી મનોકામના પૂર્ણ કરે છે માં…

મા મોગલ ભગુડામાં શા માટે બિરાજે છે તેની પાછળ પણ એક કથા જોડાયેલી છે. અહીં આહીરો અને ચારણો અન્ય માલધારી જ્ઞાતિ સાથે રહેતી હતી. આ લોકો એકબીજાનાં સુખ – દુઃખમાં ભાગીદાર થતા હતાં. ભગુડાના ને-સમાં રહેતા કામળિયા આહીરના એક માજીને તેની બહેન જેવા ચારણ બાઈએ કાપડામાં આઈ મોગલ ભેટમાં આપ્યા.

કાપડામાં મા મોગલ દેતાં કહ્યું કે ગીરમાં તમામ માલધારીઓનાં દુઃખ આ માતાએ હ-ર્યાં છે. આથી તું પણ તારા નેસમાં જઈ આઈનું સ્થાપન કરજે પછી જોજો તારા નેસમાં કોઈથી દુઃખ ડોકાશે પણ નહીં. આ પછી આહીરના એ માજીએ ભગુડામાં આઈ મોગલનું સ્થાપન કર્યું. કાપડે આવેલી મા મોગલે સમગ્ર આહીર સમાજનાં દુઃખ દૂર કર્યાં. આ સમયથી જ ચારણો પછી આહીરો પણ મોગલને કુળદેવી તરીકે પૂજવા લાગ્યા.

ઐતિહાસિક માહાત્મ્ય:

પાંડવો, દ્રોપદી અને શ્રીકૃષ્ણ ચર્ચા – વિચારણા કરી રહ્યા હતા. આ સમયે દ્રોપદીએ પોતાનું મંતવ્ય રજૂ કર્યું.  દ્રોપદીનું આ મંતવ્ય સાંભળીને ભીમને હસવું આવે છે.  શ્રી કૃષ્ણએ ભીમને આમ દ્રોપદીની વાત પર અટ્ટ-હાસ્ય ન કરવા સમજાવ્યા. કૃષ્ણે સાથે – સાથે ધ્યાન પણ દોર્યું કે તમે આમ કરીને અજાણતા પણ આદી શક્તિનું અપમાન કરી રહ્યા છો. દ્રોપદીને ઓળખવા ઈચ્છતા હોય તો મધ્યરાત્રીએ સ્નાન કરવા સરોવરે જાય ત્યારે તમે સંતાઈને પાછળ જશો.

કૃષ્ણે સાથે – સાથે એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું પણ કહી કહ્યું કે તમને અવાજ સંભળાય ત્યારે તમે જે ઈચ્છતા હોય તે માગી લેશો. તમે ત્યારે કહેશો કે પાંડવ, કુંતા અને નારાયણ તારા ખપ્પરમાં નહીં પણ બાકી બધા તારા ખપ્પરમાં. આમ આટલું કહ્યા પછી તરત પાણીમાં સો જોજન દૂર જતો રહેજે.

જોકે ભીમસેન તે દિવસે જે જોયું તેનાથી હેબ-તાઈ જાય છે. તેઓ સ્નાન કરવા આવેલા દ્રોપદીને સંતાઈને જોવા લાગ્યા. દ્રોપદીએ અચાનક જોગમાયાનું રૂપ ધારણ કરી લીધું અને દસે દિશામાં તેમની ત્રા-ડો સંભળાવા લાગી.

ત્રા-ડ નાખતા દ્રોપદીએ કહ્યું કે જે અહીં ઉપસ્થિત હોય તે જે માગવું હોય તે માગી લો. ભીમ પહેલાં તો જોગમાયાના રૂપમાં દ્રોપદીને જોઈ ડ-રી ગયા પણ તરત સ્વસ્થતા કેળવી અને કૃષ્ણે કહેલા શબ્દો યાદ કર્યાં અને વરદાન માગી લેતા જોગમાયાએ તથાસ્થુ કહ્યું. આ સાથે જ ભીમ તરત પાણીમાં ડૂ-બકી મા-રી સો જોજન દૂર ચાલ્યા જાય છે. જોગમાયાના મોઢામાંથી અ-ગ્નિવર્ષા થઈ અને સો જોજન સુધી પાણી ઉકળી ઊઠ્યું. જેના મોંમાંથી અ-ગ્નિવર્ષા થઈ તે એટલે મા મોગલ.

pinal patel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *