દાઢી મૂંછ રાખવા આજકાલના છોકરાઓના માટે ફેશન બની ગઇ છે અને આજકાલ છોકરાઓ ક્લીન શેવમાં સારા લાગતા નથી. જ્યારે આજે અમે તમને જણાવવા જઇ રહ્યા છીએ ભવિષ્ય પુરાણ અંગે.. તેમા વ્યક્તિની દાઢી મૂંછથી તેના સ્વભાવ જાણવાની વાત કહેવામાં આવી છે જે આજે અમે તમને જણાવવા જઇ રહ્યા છીએ.

રાજસી મૂંછ

જે લોકો રાજા જેવી મૂંછો રાખે છે તે સાહસી, નિડર અને બહાદુર હોય છે. તે સિવાય તેમને ગુસ્સો પણ બહું જલદી આવી જાય છે. એવા લોકો તેમની પત્નીને પણ રાણી બનાવીને રાખે છે.

નમેલી મૂંછ

કહેવામાં આવે છે કે જે પુરૂષો તેમની મૂંછ નમેલી રાખે છે. એવા લોકો વધારે ભાવુક અને નરમ દિલ વાળા હોય છે. તેની સાથે એવા વ્યક્તિઓમાં ધૈર્ય અને સહનશીલતા જોવા મળે છે.

રાજપુતાની મૂંછ

જે લોકોની મૂંછ તલવાર જેવી એટલે કે રાજપૂતાની હોય છે એવા લોકો દેખાવ કરનારા અને અંદરથી ખોખલા હોય છે ખરેખર એવા પુરૂષોનો અંદરથી સ્વભાવ અલગ અને બહારથી અલગ હોય છે. તે સિવાય તે તેમના મનની વાત કોઇને કરતા નથી, તેમની લાઇફ ઘણા વિવાદોથી ભરેલી હોય છે.

નાની મૂંછ

કહેવામાં આવે છે જે લોકો હિટલર વાળી એટલે તે નાની મૂંછ રાખે છે તે સ્વભાવથી ખૂબ ચતુર હોય છે. ખરેખર તે બુદ્ધિ વિવેકમાં તેજ અને સમૃદ્ધિશાળી હોય છે આની સાથે એવા લોકો ચાપલૂસ પણ હોય છે.

ક્લીન શેવ

જે પુરૂષ જીવનમાં ક્લીન શેવ રાખવાનું પસંદ કરે છે તે સમયના ચોક્કસ હોય છે અને અનુશાસન વાળા વ્યક્તિ હોય છે આવો લોકો તેમના સિદ્ધાંતોને માને છે અને તેનાથી સમાધાન કરતા નથી તે સિવાય આવા લોકો તડફડ એટલે કે મોં પર બોલનારા હોય છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here